Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Ockultism’

Ockultism’ (avockult”),beteckning för läran om de ockulta fenomenen, för den religiösa tro, som är baserad på dylika fenomen (mysticism*, spiritism*), och för de vetenskaper, som syssla med dessa. I sistn. hänseende har o. använts som gemensam benämning för sådana “vetenskaper” som alkemi, astrologi, kabbalistik och magi. I mera inskränkt bemärkelse har o. därjämte begagnats som beteckning för den vetenskapliga, kritiska utforskningen av vissa psykiska fenomen utanför den egentliga psykologiens område, vilken numera hänföres till den s.k. parapsykologien*. — Litt.: K. Kicscwetter, “Der Occultismus des Altertums”(2bd,1895—96),”Gcschichte des neueren Occultismus”(2Aufl.1907—09); A. F. Ludwig & R. Tischner, “Gcschichte der okkultisti-schen (metaphysischen) Forschung”(2bd,1922— 24);J. Björkhem, “Det ockulta problemet”(2uppl.1950.K.Gzv.

Sök artikel: