Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Omättade kolväten, kolväten,

Omättade kolväten, kolväten, som till skillnad från s.k. mättade kolväten innehålla mindre antal väteatomer, än kolets maximala bindningsförmåga medger. Dc vanligaste o. äro etylen och acetylen samt deras homologer (se Kolväten). På gr. av förekomsten av dubbel- el. tredubbelbindningar i molekylen giva o. lätt additionsderivat.

Sök artikel: