Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Garvmedel kallas alla

Garvmedel kallas alla de råvaror, varur garvämnen tekniskt lönande kunna framställas. De bestå av4grupper: vegetabiliska g., som förekomma i skilda handelsformer, ss. garvextrakt, bark, trä, blad, frukter och rötter; minera 1 i S k a g-, t.ex. kromalun; animaliska g., t.ex. sältran, och kemiska g., t.ex. formalin. Våra viktigaste inhemska g. härröra från gran-och ekbark samt ckträ. Av importerade g. äro quebracho, kastanj, mimosa och sumak de viktigaste. Garvämneshalten varierar mellan 10 och50°/o.S.Hg.

Sök artikel: