Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Flox

Flox cl. f 1 a m b 1 o m m a, gemensamma beteckningar för olika arter och hybrida former av släktetPhlox*.Den i trädgårdarna täml. vanliga i-åriga f., s o m m a r f 1 o x, tillhör artenP. Drummoti’diioch är cn omtyckt rabattväxt. Olika former därav nä från20 till 50cm i höjd och ha blommor i färgerna rött, vitt och violett, ofta tvåfärgade. Av fleråriga typer odlas mest h ö s t f 1 o x, hybrider avP. panicu-lalaochP. macula’ta,varav flera hundratal namnsorter dragits upp, en del sådana även i Sverige. De äro från50till120cm höga, upprätta, med stora klasar av lysande färg men föga välluktande blommor, som vanl. slå ut i början av aug. Höst-flox användes i stor utsträckning till plantering i grupper och rabatter i trädgårdar och parker och lämpa sig mycket väl härtill, då blomningen räcker till långt fram på hösten (i sht vid svalt väder). Dessa växter ställa inga stora fordringar på jorden, blott den ej är alltför torr och mager, och de trivas och blomma bättre på skuggiga platser än de flesta andra av de mera värdefulla blomsterväxterna. De äro tillräckligt härdiga för att kunna odlas i mellersta Norrland. — Genom att korsa dessa hybrider med en närstående art(P. divarica’ta)har man erhållit de former, som gå under beteckningenArendsi-Xypenoch utmärka sig för lägre höjd (c:a40cm) och blomning redan under juni, ofta dock utsträckt till större delen av sommaren. Bland dem saknas ännu sorter med lika lysande färger som höstfloxcns. — Bland vår- och försommarblommor märkas de lågvuxna, mattbildande arterna m o s s f 1 o x (P.subula’ta)och v å r f 1 o x(P. re’p t ans).Den senare har vanl. rosenröda blommor, av den förra finnas flera varieteter med rosafärgade, ljusblå el. vita blommor; båda odlas gärna i s.k. stenpartier. — Ang. f 1 o x ö r t (hamp-flox) se Eupatorium.C.G.D.

Sök artikel: