Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Bodum, socken

Bodum, socken i Ångermanlands v. domsaga, Västernorrlands län, och pastorat i Ramsele kontrakt av Härnösands stift, i n.v. Ångermanland;709,10 km2, därav 649,10land;1,864hiy.(1946).Socknen ligger kring Bodum- och Bölcnsjöarna med deras tillflöden Hotingsån och Rörströms-älven. Åkern utgör knappt1°/o av landarcalen, skogsmarken81°/o. B. är landskapets glesast befolkade sn. Bygden är samlad vid de nämnda sjöarna; här ligger vid statsbanclinjen Forsmo— Hoting stationssamhället B o d u m med Rossön och Orrnäs(1,069inv.1941).Kronoparkcr och bolagsdomäner omfatta vardera c:a205km2. Flera stenåldersboplatser finnas. Kyrkan av trä byggdes1881—82i korsform med mittorn. — Namnet, som urspr. tillkommer byn Bodum, är dat. plur. avbodh,fäbod. Det skrevs1543Bode och1550Bodom.P.;Sl.

Sök artikel: