Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Svenska personal-pensionskassan

Svenska personal-pensionskassan — ömsesidig försäkringsförening — SPP, bildad 1929 genom sammanslagning av Sveriges privat -anställdas pensionskassa, grundad1916,och Pensionsanstalten Sverige, grundad1926;i S. uppgick i samband härmed den förras dotterbolag Löntagarnas livförsäkringsbolag, grundat1923.Huvudkontor i Stockholm. Bransch: tjänstepensionsförsäkring. S. sköter även förvaltningen åt Sveriges kommunalanställdas pensionskassa*.31/i2 1951var försäkringsbeståndet (årligt belopp)757,3mkr, vartill kom ett kapitalförsäkringsbestånd på307,2mkr. Premieintäkten var1951 270,8mkr och omslutningen31/i2 1951 1,758,2mkr. Av tillgångarna voro1,181,8mkr placerade i obligationer,168,7mkr i kommunallån,267,3mkr i inteckningslån och29,0mkr i fastigheter.D.

Sök artikel: