Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tarsus, Tarsos, stad

Tarsus, Tarsos, stad i s.ö. Mindre Asien, Turkiet, i en bördig trakt 15 km från medelhavs-kustcn,27,643inv.(1940).Handelsccntrum, bomullsindustri. — Det moderna T. ligger på samma ställe som det forntida; T. är alltså en av de få städer kring Medelhavet, vilka kunna sc tillbaka på cn3,000-årig oavbruten existens; det har också bevarat sitt urgamla namn, vilket sannolikt är av inhemskt, mindreasiatiskt ursprung. — T. namnes f.g. av den assyriske konungen Salmanassar III och var sedan antiken igenom den förnämsta staden i landskapet Cilicien, vars historiska öden den delade. När Cilicien66f.Kr. gjordes till romersk provins, blev T. dess huvudstad och spelade en betydande roll under republikens sista tid. Kejsartiden var T:s glanstid; det var då en av ö. Medelhavsbäckenets berömdaste städer, en rik och mäktig handelsstad och ett betydande bildnings-centrum. Befolkningen var av blandad grekiskorientalisk härkomst med ett starkt judiskt inslag; aposteln Paulus var född här. — 1 bysantinsk och turkisk tid har T. gått starkt tillbaka men var dock ända till1900-talets början den viktigaste handelsplatsen i Cilicien; numera har den överflyg-lats av Adana,35km åt ö. — T. är rikt på rester från sin forna storhetstid; systematiska utgrävningar i större skala ha emellertid icke ägt rum. — Litt.: W. M. Ramsay, “The cities of Saint Paul”(1907).P.;K.H.

Sök artikel: