Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Vanför

Vanför är enl. vedertaget språkbruk den, som på gr. av medfödd abnormitet, sjukdom el. skada, lider av bestående och avsevärd nedsättning av del statiska systemets funktion (stödjc- och rörelseorganen — ben—ledsystemet jämte det för dettas normala funktion nödvändiga nerv—muskelsystemet). Se Vanförevård.

Sök artikel: