Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Disproportione’ring,

Disproportione’ring, dismutation,kem.,spjälkning av en kemisk förening, varvid två föreningar uppstå, den ena med lägre och den andra med högre oxidationsgrad än utgångsprodukten. Sålunda erhålles vid uppvärmning av cn vatten-lösning av kaliumhypoklorit kaliumklorat och ka-liumklorid:3KOCI= KCIO, +2KCI.Dylika reaktioner äro ej ovanliga. I den organiska kemien utgör Cannizzaros reaktion en motsvarighet. Så erhålles exempelvis vid behandling av bcnsaldc-hyd med kaliumhydroxid bensylalkohol och ben-soesyra. Det sker alltså en samtidig reduktion av aldehvdcn till alkoholen och oxidation av alde-hyden t’ill syran:2C8H, • CHO + KOI I • C,H, • CH,OH + CfiH3• COOK.Bi

Kategorier: , , , , ,Disproportione’ring,

Disproportione’ring, dismutation,kem.,spjälkning av en kemisk förening, varvid två föreningar uppstå, den ena med lägre och den andra med högre oxidationsgrad än utgångsprodukten. Sålunda erhålles vid uppvärmning av cn vatten-lösning av kaliumhypoklorit kaliumklorat och ka-liumklorid:3KOCI= KCIO, +2KCI.Dylika reaktioner äro ej ovanliga. I den organiska kemien utgör Cannizzaros reaktion en motsvarighet. Så erhålles exempelvis vid behandling av bcnsaldc-hyd med kaliumhydroxid bensylalkohol och ben-soesyra. Det sker alltså en samtidig reduktion av aldehvdcn till alkoholen och oxidation av alde-hyden t’ill syran:2C8H, • CHO + KOI I • C,H, • CH,OH + CfiH3• COOK.Bi

Kategorier: , , , , ,Cannizzaro

Cannizzaro [-itsa'rå], S t a n i s 1 a o, italiensk kemist(1826—1910),prof. i Genua 1857,i Palermo1860,i Rom1870.Genom att underkasta metoderna för bestämning av molekyl- och atomvikter en kritisk granskning och genom att begagna sig av gastätheten för bestämning av molckylvikter och spec. värmet för bestämning av atomvikter redde C. upp en stor del av den oklarhet, som fanns i molekyl- och atomviktsbegreppen under mitten av1800-talet. C. har vidare upptäckt bensylalkohol och den i organiska kemien viktiga cyanamidsyn-tescn samt gjort vackra arbeten över santonin.Lj.

Kategorier: , , , , ,Bensylalkohol, CuH,CII,OII,

Bensylalkohol, CuH,CII,OII, f c n y 1 k a r b i-n o 1, förekommer som bensoe- och kanelsyreester i peru- och tolubalsam samt i storax, som ättik-syreestcr och delvis även i fri form i många eteriska oljor. B. bildas ur bensylklorid genom upphettning med vatten cl. vid reduktion av bensalde-hyd. B. är en vätska, som kokar vid2o6°och användes vid parfymtillvcrkning, liksom bcnsylace-tat (jasmindoft). — B c n s o c s y r e b e n s y 1 e s-ter förekommer i peru- och tolubalsam, framstäl-lcs ur b. och bensoylklorid, bildar färglösa blad och användes vid vissa hudsjukdomar samt som tillblandning till eteriska oljor och som fixeringsmedel vid parfymtillverkning.Lj.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel:

  • Vackra ringar

    Idéguld - Vackra smycken med personligt uttryck. Beställ enkelt

  • Slitstarka o-ringar

    MecMove AB säljer maskinkomponenter och levererar över hela landet.