Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Yesil Irmak, Yesihrmak

Yesil Irmak, Yesihrmak (turk., “gröna floden”), c:a 420 km lång flod i 11. Turkiet. Y. rinner upp på insidan av Pontiska bergen och ger upphov till en mycket bördig dal på Tokats högslätt. Vid genombrottet i kustkedjan mottager Y. från höger sin största biflod, Kelkit Ir-mak, och bildar vid mynningen i Svarta havet ö. om Samsun ett sumpigt delta.

Kategorier: , , , , ,Warthe,

Warthe, W a r t e, po.IVarta,Odcrs största biflod, upprinner i Polen, s.ö. om Cze>tochowa, flyter i stort sett åt n. till Kolo, därefter omväx- lande ål v. och n. förbi Poznari och Landsberg samt mynnar i Oder vid Kustrin i Brandenburg; längd 756 km; flodområde54,400km2(nästan hälften av hela Odcrs). Vattenmängden är relativt ringa; floden är segelbar405km till Konin, för slörre båtar till Poznan. Största h.-biflod är Netze, v.-biflod Prosna. W. är förenad med Wcichsel genom Netze och Bydgoszczkanalen. Mellan Netze-mynningcn och Oder sträcker sig det75km långa och10—12km breda W a r1h e b ni cIi,en f.d. sumpmark, som utdikades1767—1842.J.Ör. di Var’thema, Lu do vi c o, italiensk upptäcktsresande, född i Bologna under senare delen av1400-talet. V. reste1502till Egypten och Syrien och medföljde1503från Damaskus en pilgrimskaravan till Medina och Mekka, vilka platser tidigare ingen europé hade besökt. Sedermera besökte han bl.a. Adcn, Indien, Persien, Malacka-halvön, Sumatra, Moluckerna, Borneo och Java, strax innan portugiserna kommo till dessa länder. I portugisisk tjänst återvände han1510till Europa och mottogs av konungen i Lissabon. Hans skildring av resorna, “Ttincrario de Ludo-vico dc Varthcma bologncsc”(1510),väckte stort Uppseende och utgavs i många uppl., även i övers, till latin, tyska, spanska, franska, holländska och engelska.Ött.: “The travels of L. di V.”, övers, och utg. av J. W. Jones & G. P. Badger(1863).F.Hd.

Kategorier: , , , , ,Vanan, Västerdalälvens största biflod, upprinner

Vanan, Västerdalälvens största biflod, upprinner i n.v. delen av Älvdalens sn, flyter genom Venjansjön och mynnar vid Vansbro; vattenområde2,380 km2.

Kategorier: , , , , ,Vaggeälven, biflod till Byälven, upprinner

Vaggeälven, biflod till Byälven, upprinner i Norge, gcnomflyter där sjön Mökeren och i Sverige Gunncrn m.fl. samt mynnar i Nysockensjön.

Kategorier: , , , , ,Tynset

Tynset (förr T ö n s c. t), herred i Hedmark fylke, ö. Norge;1,025,35 km2,4,207inv.(1950).T. är en fjällbygd i Nord-Österdal. Vid stationssamhället Tynset(450inv.) passerar den gamla vägen från östlandet till Tröndelagen över Glomrna och fortsätter norröver längs Tonna, en biflod till Glömma. I s. delen av T. ligger fjället Tron(1,666m ö.h.). Fjällbygderna Tyldal och Brydal i s.ö. delen av T. ha avlopp mot s. till Rendalen.

Kategorier: , , , , ,Tsa’ra Birsei fbu’rsi]

Tsa’ra Birsei fbu’rsi] (rumän.Tara Birseiel.Tara Bärsei;i Västeuropa ofta skrivetTzara),”Birsas land” (efter Olts biflod Birsa), rumänska namnet på Burzcnland.

Kategorier: , , , , ,Transvaal

Transvaal fholl. utt. transfa’1, eng. trän’/val], eng.Province of Ihe Transvaal,provins i Sydafrikanska unionen (se karta vid d.o.) mellan Vaal River och Pongola River i s., Swaziland och Portugisiska Östafrika i ö., Limpopo River i n. och dess biflod Marico River i n.v.;28(3,065 km2;4,802,405inv.(1951; 17inv. pr km2), motsv.38°/o av unionens hela befolkning. Huvudstad: Pretoria.

Kategorier: , , , , ,Toftaån, biflod till Lagan, upprinner

Toftaån, biflod till Lagan, upprinner i Malmbäck sn,15 km s.v. om Nässjö, och mynnar i Vidöstern; vattenområde1,460km2; längd 131km. Från de reglerade sjöarna Furen-Flåren ledes sedan1925större delen av vattnet genom bifurkationen Skålan direkt till Lagan, endast vid högvatten går en del genom T. till Vidöstcrn. Bland kraftverken märkas Värmeshull(740kW) och Aby (i Skålan,880kW).

Kategorier: , , , , ,Tärnovo

Tärnovo [tsr'nåvå], T r11o v o, T i r n o v a, stad i n. Bulgarien, vid Donaus biflod Jantra; c:a14,000 inv. T. var 1186—1393Bulgariens huvudstad.

Kategorier: , , , , ,Säveån,biflod till Götaälv

Säveån,biflod till Götaälv (Göteborgs-grenen), upprinner5km n.v. om Borås, flyter först åt n. genom sjön Säven, sedan åt s.v. genom Alingsås, sjöarna Mjörn, Sävelången och Aspen samt Säve-dalen och mynnar vid Olskrokcn i Göteborg. Vattenområde1,480 km2; längd 120km; kraftverk finnas bl.a. vid Hedefors och Jonsered. — Namnet föreligger i gen. i Saefudalr (se Sävedalen), i lat. gen.-form som Saeuae1321.Det är trol. bildat till fsv. adj.sa?v(er), siaru(er),lugn, stilla (jfrsäv-Iig),och karakteriserar åns lopp (se “Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län”,1, 1923,sid.300).S.Es;Er.

Kategorier: , , , , ,Nästa sida »
Sök artikel: