Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Ulvöarna, ögrupp

Ulvöarna, ögrupp i Bottenhavet, inom Nätra sn i Ångermanland, belägen 25 km s. om Örnsköldsvik, skild från fastlandet av Ulvöfjärdcn;26,60km2, därav Norra Ulvön15,52och Södra Ulvön6,04km2;256inv.(1951).öama äro bergiga; N. Ulvön når140m ö.h. På n. sidan av det trånga, fjordliknande sundet mellan dem ligger fiskläget Ulvöhamn med en av de bästa fiskehamnarna vid Bottenhavet(11yrkes- och7binäringsfiskare1950;fångstens totalvärde19,100kr), känt för den surströmming, som här beredes och inlägges, samt från Ludvig Nordströms författarskap. Fisket är dock sedan decennier på tillbakagång. Sandvikens övergivna, ålderdomliga fiskläge i n. restaurerades1949och upplåts till sommarhem för personalen hos Mo & Domsjö ab. Turisttrafik, segelsport; hembygdsgård. Elkraft erhålles från fastlandet.1585fick Gävle stad privilegium på fiskerätten vid U. Ulvöhamns gamla kapell, byggt av Gävle-fiskare1622,har takmålningar frånt1719.Det äges sedan1891av Norrlands kulturhistoriska museum i Härnösand. Det nya kapellet är från1894.I U:s berggrund ingår en till20mill. t uppskattad titan- och vanadinhaltig järnmalm, som tidvis brutits, bl.a. på1870-talet; förnyad brvlning planeras av Höganäs-Billesholms ab.F.Hd.

Kategorier: , , , , ,Strandrågsläktet,EVymus,av

Strandrågsläktet,EVymus,av fam. gräs, omfattar o.30 arter i tempererade områden på n. halvklotet. I Sverige förekommer1art,E. arena’-rius,strandråg, s a n d e 1 m, strand havre, sandhavre, ett1—2m högt gräs med långa, fjälliga jordslammar, gråblå el. grå, spetsiga och stickande blad samt ett ax, som är uppbyggt av i2rader sittande småaxgrupper med2—4småax i varje grupp. Arten förekommer på havsstränder, stundom även vid sjöar, och är utbredd ända upp till Bottenhavet. Den har på många ställen inplanterats som en förträfflig flygsandsbindare. Dess stora, slärkelserika frukter ha, särsk. på Färöarna och Island, använts som ersättning för säd vid missväxt. — Hybrider förekomma med arter av släktetAgropy’ron. IV.

Kategorier: , , , , ,Hållnäs, socken

Hållnäs, socken i Olands hd i Uppland, Uppsala län, och pastorat i örbyhus kontrakt av Uppsala ärkestift, mellan Lövstaviken och öre-grundsgrepen av Bottenhavet;235,08 km2, därav 228,02land;2,484inv.(1949;IIinv. pr km2). Socknen uppfylles i stort sett av jämna skogstrakter, här och där med mossar. Åkern utgör10%av landarealen, skogsmarken67%.Fiskläget Fågelsundet med livräddningsstation och2—1,5m djup hamn har50yrkesfiskare (fångstens totalvärde126,806kr1945).övriga fisklägen, av vilka de största äro F a g e r v i-ken med4—3m djup hamn. Gudingeoch Klungstcn, ha tillsammans99yrkesfiskare med ett fångslvärdes.å. av248,472kr. Längst norrut i skärgården står Björns fyr med mist- signalstation. Någon träindustri finnes. En stor del av socknen tillhör Gimo ab. Tre runstenar äro kända. Kyrkan av gråsten byggdes på1200-talet och förändrades1854till korskyrka med torn över korsmitten. Bland äldre inventarier märkas dopfunt av gotländsk sandsten från1200-talet, medeltida altarskåp och helgonbilder. — Namnet skrevs1312Holdanes och De hwldanes. Efterlcden ärnas:H. omfattar det östligaste av de båda “öron”, med vilka Uppland åt11.skjuter ut i Bottenhavet. Förleden står i samband med namnet på byn blållen,1312De Huld. Härledningen är osäker; möjl. ingårhull,fsv.huld,kött, kropp. — Litt.: O. Larsson, “H. förs:s hembygdskrönika”(1934).P.;Er.

Kategorier: , , , , ,Husumån,å

Husumån,å i n. Ångermanland, mynnar i Bottenhavet vid Husum. Flodområde 580 kms; längd85km; beräknad mcdclvatteneffekt5,000kW.

Kategorier: , , , , ,Holmögadd, fyrplats

Holmögadd, fyrplats med elektrisk fyr. radiofyr och mistsignalstation på Sörgaddcn, den sydligaste av Holmöarna, s.ö. om Umeå i n. delen av Bottenhavet. Fyrplatscn anlades redan 1764.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: