Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

NH2«/^>COOH sulfanilamid para-aminobensoesyra bakteriernas normala tillväxt oundgängligt

NH2«/^>COOH sulfanilamid para-aminobensoesyra bakteriernas normala tillväxt oundgängligt enzymsystem. På motsv. sätt torde penicillin, streptomycin o.a. inverka blockerande på något för mikroorganismernas förökning nödvändigt enzymsystem. — K. har under täml. kort tid helt förändrat våra möjligheter att framgångsrikt behandla infektionssjukdomarna. Allteftersom nya kemoterapeutica framkomma — och utvecklingen synes knappast vara mera än påbörjad —, kan man hoppas, att antalet infektionssjukdomar, som ännu icke äro tillgängliga för behandling, ytterligare skall minskas. — Litt.: B. D. Davis, “Principles of chemotherapy” (i “Bactcrial and my-cotic infections of man”, utg. av R. J. Dubos,1948);T. S. & Elizabeth Work, “The basis of chemotherapy” (s.å.); A. Flaum, “Antibiotika” (i “Medicinska framsteg”,1949).[J.G.AJA.Fl.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: