Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Flygvikt

Flygvikt är tomvikt + tillsatsvikt för ett flygplan. Med tom vikt förstås härvid ett flygplans vikt utan bränsle, besättning och lös utrustning (bomber, radio etc). Tillsatsvikt är vikten av besättning, bränsle och lös utrustning.

Kategorier: , , , , ,Martin, Glenn

Martin, Glenn L., Co. [ma’tin k«m’p3nil,USA:s äldsta flygindustri. M. grundades 1909 av flygplankonstruktören och flygaren Glenn L. Martin, som alltjämt är företagets chef. Vid företaget finnas 10,600 anställda. Huvudfabriken är belägen i närheten av Baltimore. Av M:s tillverkningar märkas flygbåten “Mars” (flygvikt c:a 70 t), medeltunga bombflygplanct “Marauder”, civila pas-sagerarflygplanet “Martin 202″ samt reaktions-drivna bombflygplanen “XB-48″ och “XR-51″.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: