Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Hallbeck, Carl Svante, målare

Hallbeck, Carl Svante, målare och illustratör(1826—97),elev av konstakad. i Köpenhamn 1846—51,hörde länge till dc mest anlitade tecknarna för träsnitt i svenska, danska och tyska tidskr. och bokverk, bl.a. för “Ny illustrerad tidn.”, vid vars grundande(1865)han medverkade, “Svenska familjc-journalen”, kalendern “Svea” och Carléns Bellmansuppl.(1856—61).Sedan H.1887 flyttat till Amerika, sände han under signaturen “Svante” litterära bidrag till svensk press. H. var även litograf och akvarellist.G.V.

Kategorier: , , , , ,Hallbeck, Hans Peter,

Hallbeck, Hans Peter, missionär(1784— 1840),efter studier i Lund anställd vid Rrödraför-saml:s skola i Göteborg, i Gross-Hennersdorff (Schlcsicn)1810,lärare och församlingsföreståndare i Irland och England, missionär i Gnadenthal (Sydafrika)1817,missionsföreståndare och biskop 1836.II. nedlade, ett omfattande arbete särsk. på missionsskolans område och för utbildningen av infödda medhjälpare. Han gjorde även engelska kolonialregeringen stora tjänster, framför allt vid tiden för slaveriets upphävande. — Litt.: C. Anshelm, “Biskop IL P. H.”(2bd,1927).G.IV.L.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: