Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tyngdlyftning,

Tyngdlyftning, a11 e t i k, gren av den s.k. kraftsporten, en urgammal tävlingsform, varvid man först lyfte stenar, senare föremål av järn. i ruiner från antikens Grekland har man funnit stenar, som använts vid t. (t.ex. Bybonstenen,150 kg, och Therastenen,480kg, enl. befintlig inskription upplyft över huvudet, resp. lyft från marken), och i de gammalnordiska sagorna omtalas germanernas förkärlek för tävlingar i t. Någon motsvarighet till vår tids t. med indelning i viktklasser m.m. torde dock icke ha funnits under antiken. Som folklig idrott förekommer ännu i Schweiz t. med stenar. — Som förcgångsländer i modern t. kunna Tyskland, Frankrike och framför allt Österrike betraktas, där t.-redskapen på1870—8o-talen förbättrades och där den första t.-föreningen bildades i

Kategorier: , , , , ,Triangelmatch, tävling mellan3idrottsföreningar

Triangelmatch, tävling mellan3idrottsföreningar el. -förbund (lands-, distrikts- m.fl.). De 1917—27(utom1920 och1924)mellan Danmark, Norge och Sverige avhållna landskamperna i fri idrott kallades Skandinaviska el. Nordiska t.

Kategorier: , , , , ,Tidning

Tidning för idrott,av V. Balck m.fl.1881—97i Stockholm utg. idrottspublikation, den första i sitt slag i Sverige. Se Ny tidning för idrott.

Kategorier: , , , , ,Sveriges kvinnliga idrottsförbund, bildat 1925,anordnade1926

Sveriges kvinnliga idrottsförbund, bildat 1925,anordnade1926 2:a internationella kvinnliga idroltsspelen i Göteborg samt i:a SM i fri idrott för kvinnor1927.S.å., då Svenska idrottsförbundet beslöt upptaga kvinnlig fri idrott på sitt program, upplöstes förbundet (formellt först1928),varvid samtidigt en kommitté för kvinnlig idrott tillsattes inom Svenska idrottsförbundet.

Kategorier: , , , , ,Svensk idrott, namn

Svensk idrott, namn på dels Riksidrottsförbundets årsbok 1920—30,dels sedan1929förbundets officiella organ (kungörelser ang. SM, DM och JDM, ang. specialförbunds- m.fl. möten, ang. ändringar i tävlingsreglcr m.m. samt ådömda bestraffningar; utkommer1gång i veckan).

Kategorier: , , , , ,Svenska

Svenska fri-idrottsförbundet. Sverige hade 1897 4olika idrottsförbund:1)det1895i Göteborg bildade Svenska idrottsförb. (hade utom fri idrott bl.a. brottning, fotboll och tennis på sitt program); 2) det1895 till Svenska gymnastik- och idrottsförbundet ombildade Svenska gymnastikförbundet*; 3) det1897organiserade Sveriges allmänna idrottsförbund(1899Sveriges centralförening för idrottens främjande5) samt4)Idrottsföreningen Kamraterna, tillkommen1895som ett de yngres idrottsförbund. — När Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund organiserades1903,sammanfördes den fria idrotten i en sektion för “fri idrott och atletik”, sedermera(1904)med karaktär av specialförbund och under namn av Svenska idrottsförb. (brottning och tyngdlyftning bildade1909eget förbund).1913anslöt det sig till det nybildade Internationella amalöridrottsförbnndet.1950ändrades namnet till S. SM i fri idrott har anordnats sedan1896. 1925—27existerade Sveriges kvinnliga idrottsförbund, vilket1927uppgick i Svenska idrottsförb. — Litt.: “Svenska idrottsförb.189530/io 1945″094.5).O.Kgh.

Kategorier: , , , , ,Suspensoa’r

Suspensoa’r (fra.suspensoir,avsuspendre,upphänga), anordning av tyg, som användes för att stödja och uppbära pungen vid sjukdomar i testiklarna el. för att skydda dessa från skada vid viss idrott, t.ex. ritt.

Kategorier: , , , , ,Idrotts-

Idrotts- och sportanläggningar.Sedan 1929 handhar Stockholms stads idrotts- och friluftsstyrclse i huvudsak förvaltningen av S:s anläggningar för idrott, gymnastik, lek, bad, backhoppning, skridskoåkning m.m. F.n.(1953)har S. ett20-tal idrottsplatser (anläggning om minst1reguljär fotbollsplan, innesluten av löparbana, ofta även försedd med träningsplaner och bastu). De viktigaste idrottsplatserna för fri idrott, lek och bollspel äro Stadion (sc Stockholms stadion), Östermalms idrottsplats, iståndsatt1930—32och förvaltad av representanter för S:s stad och Centralfören. för idrottens främjande, samt Fotbollsstadion (förut Råsunda idrottsplats), ägt av Svenska fotboll-förb., i nuv. Solna stacl, det största i Norden, med plats för över40,000åskådare. Under idrotts-och friluftsstyrclsen sortera flertalet övriga idrottsplatser, näml. de i Stadshagen, Kristinebcrg, Enskede (idrottscentrum med bl.a. tennisbanor, sportstuga och skidbackar), Aspudden, Johanncshov, Zinkens-damm (på Södermalm), Älvsjö (Brännkyrka), St. Mossen i Bromma, utbyggd till idrottscentrum, Mälarhöjden, Ängby, på St. Essingen, i Hjorthagen, Hammarby, Hässelby, Spånga och Arsta. Dessa anläggningar kompletteras av ett50-tal lek- och bollplaner samt sportfält (för idrott och motion under enklare former) på Ladugårdsgärde och på Skarpnäcks skjutfält. För inomhus-idrott (handboll, tennis, badminton, brottning, boxning, gymnastik, basketboll, tyngdlyflning m.m.) finnas idrottshallar i Eriksdal (vid Ringvägen), i Vasa realskola och i Medborgarhuset (Forsgrénska gymnastikhallen). Dessutom har S. ett io-tal större specialanläggningar, bl.a. för

Kategorier: , , , , ,Skolungdomens hösttävlingar anordnas sedan 1912 av

Skolungdomens hösttävlingar anordnas sedan 1912 av Idrottsfören. Kamraterna, Stockholm, Stockholms kappsimningsklubb och (sedan1932)Skolidrottsförbundet; de ha omfattat fri idrott, simning och(.1936—39, 1942—45)segling. Från1934äro de yngre klasserna hänvisade till skol-DM, och nåendet av vissa minimiresultat (vid DM m.m.) är satt som villkor för de äldre klassernas (A-juniorer15—17år, seniorer18—20år) deltagande i huvudtävlingarna i Stockholm. Bl.a. utdelas (sedan1915)konungens pris till bästa skola i fri idrott (vid seniortävlingen).O.Kgh.

Kategorier: , , , , ,Finlands gymnastik-

Finlands gymnastik- och idrottsförbund (FGIF), fi.Suomen voimistelu- ja urheiluliitto,Finlands största idrottsorganisation, bildades 1900 men började sin egentliga verksamhet först1906.F. omfattar ett20-tal olika distrikt och har intill1931arbetat på7olika sektioner med egna styrelser, näml. för idrott, gymnastik, skidlöpning, brottning, cykelåkning, boboll{pesu palla)och goss-idrott.1931ombildades det till en riksorganisation, där sektionerna blivit självständiga förbund under centralorganisationen. Åtskilliga förbund äro emellertid helt fristående, t.cx. boll-, fäkt-, skridsko-, seglar- och roddförbunden. Till dem. som ej sortera under F., hör även Arbetarnas idrottsförbund (AIF), fi.Työväen urheiluliitto,som bildades1919och varifrån åtskilliga av Finlands bästa idrottsmän kommit.O.Kgh.

Kategorier: , , , , ,Nästa sida »
Sök artikel: