Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tillgren,

Tillgren, J o s u a, läkare (f. “/»1881),med. lic.1908,med. dr 1916 och doc. i medicin1915,allt vid Karolinska inst.; prof:s titel1932;överläkare vid Provisoriska sjukhuset1919—24,vid Maria sjukhus1924—43,vid Södersjukhuset1943—46.Bland T:s talrika arbeten med invärtes medicinskt och popu-lärmedicinskt innehåll märkes “Hjärtsjukdomarna” (1930-

Kategorier: , , , , ,Tannoform

Tannoform [-årm’l, ljust rödaktigt, i vatten olösligt pulver utan lukt och med svagt sammandragande smak, utgörande cn kondensationspro-dukt av formaldchyd och tannin. Användes invärtes mot diarré i dos om0,51g samt utvärtcs i salvor och ströpulver mot eksem, fotsvett, he-morroider m.m.

Kategorier: , , , , ,Kardiospasm’, stundom,

Kardiospasm’, stundom, särsk. hos yngre män, förekommande tillstånd, bestående i en krampartad sammandragning av övre magmunnen, så att denna ej som normalt öppnar sig för den nedsvalda födan. Åkomman står på nervös bas men kan, om den länge får förbli obehandlad, leda till en utvidgning av matstrupen. Behandlingen är väsentligen invärtes-medicinsk, undantagsvis kirurgisk. Möjligen är krampen lokaliserad till mellangärdets muskulatur, där denna passeras av matstrupen.

Kategorier: , , , , ,Dermatol

Dermatol [-å'l] (av grek.denna,hud),bismu’thi subgaWas,basiskt vismutsalt av garvsyran. Ad-stringerande medel, användes mot hudsjukdomar, sår och brännskador, mera sällan invärtes mot tarmsår vid tyfus och tuberkulos el. (i form av lavemang) vid vissa tarminflammationer.

Kategorier: , , , , ,Nauclér, Reinhold, läkare

Nauclér, Reinhold, läkare (f.™/a1886),med. lic. i Stockholm 1916,läkare vid Stockholms tuberkulosbyrå sedan1923,läkare vid Ersta sjukhus sedan s.å., överläkare där sedan1931,praktiserande läkare i Stockholm. N. har utg. artiklar i invärtes medicin.

Kategorier: , , , , ,Mössebergs vattenkuranstalts

Mössebergs vattenkuranstalts ab., i Friggeråkers sn i Västergötland, började sin verksamhet 1864 och har nu ett aktiekapital av0,6mkr. Den ursprungliga kuranstalten, beläeen på den s.ö., skog-klädda sluttningen av Mössebercr. strax utanför Falköpings stadsgräns, förändrades1940till Mösseberg s sanatorium, öppet året om och med samma resurser som en invärtcs-medi-cinsk lasarettsavd. Det behandlar alla former av invärtes sjukdomar, dock ej svårartade nerv-och psykiska sjukdomar el. tuberkulos. Även konvalescenter efter medicinska och kirurgiska sjukdomar mottagas, likaså rekreationsbrhö-vande.P.;R.Wm.

Kategorier: , , , , ,Dermatol

Dermatol [-å'l] (av grek.denna,hud),bismu’thi subgaWas,basiskt vismutsalt av garvsyran. Ad-stringerande medel, användes mot hudsjukdomar, sår och brännskador, mera sällan invärtes mot tarmsår vid tyfus och tuberkulos el. (i form av lavemang) vid vissa tarminflammationer.

Kategorier: , , , , ,Chaulmoograolja

Chaulmoograolja [cålmo'gra-],ol’eum gynocar’-diae,erhålles somextrakt ur deoljor, vilka kunna utpressas ur fröna från olika arter av fam.Flacour-tia’ceae,näml.Gynocar’diaochHydnocat^pus,inhemska i Indokina. Den ur fröna pressade gyno-cardiaoljan användes av infödingarna sedan gammalt till behandling av hudåkommor, även spetäls-ka. Bättre användbar var den ur oljan isolerade chaulmoograsyran, vid 20*stelnande, vid260 flytande, hudretande men starkt verksam mot kroniska hudsjukdomar; sedan gammalt av infödingarna använd som invärtes spetälskemcdcl. Numera använder man chaulmoograsyrans etylester (antileprol) till invärtes, subkutan el. intramuskulär behandling av spetälskan.E.L.Bn.

Kategorier: , , , , ,Megaco’lon, Hirschsprungs sjukdom,

Megaco’lon, Hirschsprungs sjukdom, en betydande utvidgning och väggförtjockning av tjocktarmen,colon,särsk. inom den S-formade krökens område, med samtidig anhopning härstädes av exkrementer. M. framträder kliniskt oftast strax efter födelsen, särsk. hos gossebarn, och anses bero på en medfödd utvecklingsrubbning,m. con-gen’itum.Behandlingen avser att förebygga stagnation av innehållet och att befordra en normal tarmfunktion; i lättare fall är invärtes medicinsk behandling tillfyllest, i svårare kräves operation (borttagande av den förändrade tarmdelcn, resp. av vissa nervbanor till denna).[T.Hn]A-U.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: