Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tambour-major

Tambour-major [ta'.tbo'r-mazå'r] (fra., tilltambour,trumma), i franska armén den underofficer, som för befälet över ett inf.-reg:s musikkår (jfr Regementstrumslagare). T. är försedd med en lång, knoppförsedd stav, med vilken han ger tecken, när musiken skall börja och sluta att blåsa m.m. —■ Jfr Tamburmajor.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: