Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Länsgreve, dansk adelstitel,

Länsgreve, dansk adelstitel, införd 1671.För att skapa en motvikt mot den gamla danska adeln införde den enväldige Kristian V titlarna 1.(lens-greve)och länsbaron(lensbaron).L. skulle äga minst2,500 tunnor hartkorn jord, länsbaronerna minst1,000tunnor; de fingo vissa förmåner som godsägare, och godsen skulle gå i arv som fideikommiss i familjen men vid dennas utslocknande tillfalla kronan.1849bortföllo godsprivilegierna. Enl. en lag1919tvingades 1. och länsbaronerna att, mot ersättning, avstå Vs av jordarealen till staten samt till denna betalaxltav godsens hela värde, mot det att innehavarna fingo “länen” som fri egendom.1947voro 1.19,länsbaronerna18.K.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: