Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Svensk musiktidning,

Svensk musiktidning, en av Sveriges viktigaste musiktidningar, utkom 1881—1913.Den skapades av den betydande musikskriftställarcn Adolf Lindgren, som också levererade de viktigaste bidragen, även sedan han1884överlämnat redigeringen av tidn. till Frans J. Huss. Den senare utgav därefter S. till sin död1912.Han ägnade sig särsk. åt den biografiska avd. i tidn. Lindgren skrev spec. uppsatser i musikteori och estetik samt svensk musikhistoria, av vilka många senare utgåvos i bokform. Jämte dessa båda bidrogo de flesta av samtidens svenska musik-skriftställare.A.D. ab. Svensk nattvakt, Stockholm, grundat1915,driver bevakningsverksamhet i Stockholm med omnejd, Enköping, Eskilstuna, Gävle, Härnösand, Linköping, Norrköping, Sundsvall, Södertälje, Uppsala, Västan fors, Västerås och Örebro. Vaktmanskapets numerär1953 var583,vilket motsvarar c:a40°/o av samtliga svenska vaktbolags totala vaktarbetsstyrka. I Stockholm driver S. dessutom cn svagströmscentral för tjuv-, brand- och överfallslarm. Balansomslutning(1952) 0,8mkr, varav aktiekapital70,000kr.A.Lg.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: