Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Myskört,

Myskört, i äldre botanisk litteratur använt namn på desmeknopp, även som namn på myskmadra ochMi’mulus moscha’tus.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: