Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Soroban’,räknebräda

Soroban’,räknebräda el. räkneram av kinesiskt ursprung. S. skiljer sig från en vanl. abacus på så sätt, att en extra kultablå finnes med 2 kulor i varje rad. S. infördes i Japan på 1500-talet och begagnas där alltjämt för varjehanda slag av räkneoperationer.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: