Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Miljukov

Miljukov [mJiliokå'f], Paul N i k o I a j ev i t j, rysk historiker och politiker(1859—1943),doc. i historia vid Moskvas univ.1886,vistades 1897 —1905 mestadels utanför Ryssland, blev efter den misslyckade ryska revolutionen1905en av ledarna för det liberala kadettpartiet, bl.a. red. för dess inflytelserika tidn. “Retj” och från1907medl. av riksduman. Under1:a världskriget kritiserade han bittert den svaga regeringen och yrkade på mer energisk krigföring. Vid revolutionsutbrottet i mars1917spelade han en ledande roll inom riksduman och blev den provisoriska regeringens utrikesminister och främsta kraft. M:s revolu-lionsprogram var ytterst moderat: Nikolajs II:s abdikation till förmån för tronföljaren och regeringsmaktens överflyttande till storfurst Mikael, monarkiens förvandling från absolut till konstitutionell samt framför allt fortsättandet av kriget och ökade krigsansträngningar. Detta program ställde honom i stark motsättning till arbetar- och soldatrådcn, som krävde hans avgång. Redan i maj1917måste M. lämna regeringen. Han stödde efter bolsjevikrevolutionen de kontrarevolutionära generalernas försök att störta regimen och bosatte sig, sedan dessa misslyckats, i Paris. Här delade han sin tid mellan arbete inom de ryska emigrantorganisationerna, antikommunistisk verksamhet och historiskt förf.-skap. Av M:s skrifter föreligga bl.a. följande på engelska, franska el. tyska: “Skizzen russischer Kulturgeschichle”(2bd,1898—1901),”Bolshcvism, an international dangcr”(1920),”Geschichte der zweitcn russischen Revolution”(1923),”Russlands Zusammenbruch”(2bd,1925—26)och “La politique extérieure des Sovjets”(1934).Tills, med C. Seignobos och L. Eisenmann utgav M. “Histoire de Russie”(3bd,1932—33).B.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: