Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Set, egyptisk gudagestalt,

Set, egyptisk gudagestalt, urspr. stadsgud i Om-bos i övre Egypten och en mäktig gudomlig härskare, som emellertid blev undanträngd av den kungl. falkguden Horus. Mest känd är S. genom myterna om Osiris, där han framställes som dennes onde broder och mördare, som dock slutl. besegrades av Horus, Osiris’ son. Så blev S. en djävulsgestalt och gudarnas fiende. Han var också det främmande hyksosfolkets gud. I ö. Nil-deltat fortlevde emellertid dyrkan av S., och under deni9:e dynastien(1320—1200f.Kr.), som härstammade därifrån, blev han åter för cn tid en av de ledande statsgudarna, särsk. som skyddsgud för de mot asiaterna kämpande konungarna. S. avbildades stundom med människokropp och djurhuvud, stundom i gestalt av ett nu svåridenti-fierat djur (jfr Spottkrucifixet).[Th.PJK.H.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: