Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tynset

Tynset (förr T ö n s c. t), herred i Hedmark fylke, ö. Norge;1,025,35 km2,4,207inv.(1950).T. är en fjällbygd i Nord-Österdal. Vid stationssamhället Tynset(450inv.) passerar den gamla vägen från östlandet till Tröndelagen över Glomrna och fortsätter norröver längs Tonna, en biflod till Glömma. I s. delen av T. ligger fjället Tron(1,666m ö.h.). Fjällbygderna Tyldal och Brydal i s.ö. delen av T. ha avlopp mot s. till Rendalen.

Kategorier: , , , , ,Gleichen

Gleichen [gläi'x.m], två grupper av medeltida slott i Tyskland, vilka fått sitt namn av att de likna varandra (ty.gleich,lik). Den ena gruppen består av Wanderslebener Gleiche, Miihlberg och Wachsenberg,”die drei Gleichen”.Dessa äro belägna i Thuringcn mellan Gotha och Erfurt. Två andra slott Neuen-Gleichen och Alten-Gleichen, båda ruiner, ligga s.ö. om Göttingen. — Från Wanderslebener Gleiche härstammar den grevliga släkten Gleichen, vars medl. eg. voro grevar av Tonna men togo namn efter borgen G. Den förste kände företrädaren för ätten var greve Erwin av Tonna, omnämnd i början av uoo-talct. — »En greve Ernst av G. möter i Danmarks historia på1250-talet, trol. var han legotruppförare. Han gifte in sig i dc danska stormansätterna och befann sig i den kungliga rådgivarkretsen under Abels, Kristoffers och Erik Klippings tid, men efter 1267är han försvunnen ur källorna. Hans söner Albert och Henrik framträdde på1280-talet, sedan oppositionen mot Erik Klipping hade kommit till makten. — En sägen om cn greve av G., som levde i bigami, uppstod mot mitten av1500-talet kring en i domen i Erfurt befintlig gravsten och gav upphov till en omfattande dramatisk litteratur. Släkten utslocknade1631,varefter grevskapet och titeln tillhört olika adelsätter; det förstn. införlivades1811 med hertigdömet Sachscn-Koburg-Gotha. Titeln greve av G. bäres numera endast av huvudmännen för grenarna Langenburg, Ingelfingen och Oehringen inom furstliga linjen Ilohcnlohe-Xeunstein. — Prins Victor av Ho-henlohe-Langenburg(1833—91),systerson till drottning Viktoria av England,1887amiral i brittisk tjänst, erhöll1861konfirmation i England på titeln greve G. men utbytte den1886mot prinstiteln. Hans son var Albert Edward Wil-fred(1863—1937),greve av G., från1917Lord G., vilken deltog i bocrkrigel. Han var militärattaché ‘ Berlin och Washing- ton, ledde under1:a världskriget37:e divisionen(1915—16)och organiserade1917 —18ententens under-rältelseväsen. Han drog sig1919tillbaka med generalmajors rang. Han skildrade i en rad böcker upplevelser från sina olika uppdrag.[ThJI.An.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: