Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Tullskrivare,

Tullskrivare, i äldre tider titel för högre tjänstemän i tullen, vilka fastställde och uppdebiterade tullavgifterna genom tulltaxering. Jfr Tullnär.

Kategorier: , , , , ,Tulkiä’r,

Tulkiä’r, i äldre tider titel för föreståndaren (redogöraren) vid en tullanstalt. Ordet t. användes numera ofta som värd. beteckning för tulltjänsteman i allm. Jfr Tullskrivare.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: