Svensk Uppslagsbok - Digitalt uppslagsverk baserat på Svensk Uppslagsbok från 1955

Specifikt ledningsmotstånd,

Specifikt ledningsmotstånd, recistivitet,fys.,det elektriska ledningsmotståndet (sc Elektriskt motstånd) hos en i sin längdriktning likmässigt av ström genomfluten cylinder av längden 1 och tvärsnittsarean 1. Som s. angives vanl. motståndet i ohm hos en cylindrisk tråd av 1 m längd och 1 mm2tvärsnittsarea.

Kategorier: , , , , ,Sök artikel: